• MSF無國界醫生
  • facebook

救援在野 – 無國界醫生野外定向2019

晨晨化化組

隊伍編號: 56038 | 救援人員身份: 後勤人員

N/A

晨晨化化組
體驗6人組
排名 13

HK$23870

隊伍最低籌款額

HK$5700

卓越籌款獎金額

HK$30000

做善事,不要問,只要捐。

HO CHUN YIN
2820.00

HO CHUN YIN 何雋然 隊長

HK$2820

Lee Tai Lun
6970.00

Lee Tai Lun 李帶倫

HK$6970

Keung Leekau
6670.00

Keung Leekau 姜莉球

HK$6670

Chan Chung Dick
2120.00

Chan Chung Dick 陳宗廸

HK$2120

Ng Kar Yan
1070.00

Ng Kar Yan 吳嘉欣

HK$1070

Cheng Kam Nog
4220.00

Cheng Kam Nog 鄭錦娥

HK$4220

打氣說話