• MSF無國界醫生
  • facebook

救援在野 – 無國界醫生野外定向2019

同盟

隊伍編號: 43009 | 救援人員身份: 護士

同盟
親子3人組
排名 6

HK$32050

隊伍最低籌款額

HK$2500

卓越籌款獎金額

HK$30000

“我們已報名參加「救援在野 – 無國界醫生野外定向2019 」,體驗無國界醫生救援人員徒步千里到前線提供醫療服務的挑戰。請踴躍捐款贊助我們參加於2019年3月3日舉行的賽事,以支持無國界醫生的全球醫療人道救援工作。”

LAI KING ON
32050.00

LAI KING ON 黎景安 隊長

ZENG XIAO QIN
0.00

ZENG XIAO QIN 曾小琴

LAI CHEUK YIN STEVEN
0.00

LAI CHEUK YIN STEVEN 黎卓彥

打氣說話

Livia Tang
To The Team
加油,支持你們!
Livia Tang
To The Team
加油,支持你們!
Livia Tang
To The Team
加油,支持你們!
Bobo Lai
To The Team
加油!
Bobo Lai
To The Team
加油!
Annie Leung
To The Team
Ken Sir 一家人一起加油
Fandy Wong
To The Team
加油
Mundy lam
To The Team
一定支持你地!加油啊!
Alice Cheng
To The Team
Ken Sir 一家加油 !有意義的行動,support support!
Alice Cheng
To The Team
Ken Sir 一家加油 !有意義的行動,support support!
Yuki Ng
To The Team
加油!
Macy Wan
To The Team
Ken Sir 加油!支持你們一家的慈善活動!
Macy Wan
To The Team
Ken Sir 加油!支持你們一家的慈善活動!
Cheung’s
To The Team
小小支持, keep it on!
Tam Wing Sze
To The Team
我係ken Sir學生,見到咁有意義既活動希望付上小小心意,以示支持!加油!
Jasmin Chan
To The Team
加油, 支持你地!
Jennifer Yu
To The Team
Ken Sir ,Ken嫂 支持你吔!
Shirley Lai
To The Team
大家加油
Cathy Hon
To The Team
小小心意支持,加油!
Peggy Chau
To The Team
Ken Sir 加油
Peggy Chau
To The Team
Ken Sir 加油
To The Team
非常有意義的事,可以幫助他人
To The Team
非常有意義的事,可以幫助他人
To The Team
非常有意義的事,可以幫助他人
Sa and Jackie
To The Team
好有意義啊!黎氏一家加油!
LEI MING YIP TOM
To Participant
LAI KING ON
Ken Sir 努力加油!!
喬天娜
To The Team
Ken Sir 一家人一起加油
Mandy Chan
To The Team
Ken Sir 隊加油!

打氣說話